Infrastruktura przyłączeniowa DARŁOWO

Parki wiatrowe zrealizowane przez Enerco w okolicach Darłowa przyłączone zostały do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego za pośrednictwem specjalnie w tym celu wybudowanej, wspólnej infrastruktury przyłączeniowej. W jej skład wchodzi linia wysokiego napięcia 400 kV, linie 110 kV, stacja transformatorowej 110/400 kV oraz 2 stacji transformatorowych 30/110 kV. Infrastruktura ta powstała w ciągu 1,5 roku w odpowiedzi na odmowę wydania – przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – warunków technicznych przyłączenia dla planowanych Parków, których łączna moc miała sięgnąć 250 MW.  Wspomnianą Infrastrukturę przyłączeniową, zaprojektowano i zbudowano tak, aby przyszłości mogła ona posłużyć przyłączeniu także innych parków wiatrowych – jej łączna przepustowość sięga 340 MW.