OZE dla odbiorców

Budowa własnego źródła wytwórczego z odnawialnego źródła energii.

Jeśli jesteś zainteresowany realizacją budowy źródła wytwarzania energii na własne potrzeby, posiadasz teren, który spełnia warunki lokalizacji elektrowni wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie na adres: enerco@enerco.pl