O nas

20 lat temu i trochę później…

Na przełomie tysiącleci – poprzedniego i obecnego – dwóch ambitnych polskich przedsiębiorców z branży ICT zauważyło narastającą w świecie istotną zmianę. Potrzeby energetyczne ludzi zaczęto bowiem w coraz większym stopniu zaspokajać w zupełnie nowy sposób. Nie tak jak dotychczas, poprzez „barbarzyńskie” wydobywanie i spalanie zasobów paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), których przecież nie da się już odtworzyć, ale dzięki coraz lepszemu i efektywnemu wykorzystaniu w praktyce nieskończonych zasobów energii wiatru i słońca.

To stało się inspiracją do budowy na Pomorzu Zachodnim profesjonalnego i nowoczesnego – w zasadzie pierwszego w Polsce o takiej skali – Parku Wiatrowego Cisowo o mocy 20 MW. Produkcja energii w tej instalacji zapoczątkowana w 2001 r trwa nieprzerwanie do dziś. W okresie 20 lat wytworzono tam ponad 1 TWh (milion megawatogodzin!!!) prądu – dość aby zaspokoić roczne potrzeby około pół miliona przeciętnych polskich gospodarstw domowych. Instalacja działa nadal i będzie produkować energię jeszcze co najmniej dekadę!

Sukces pierwszego projektu skłonił Pionierów do planowania kolejnych inwestycji. Szybko okazało się też, że aby je profesjonalnie przygotować, a następnie zrealizować, konieczne jest stworzenie dedykowanej ku temu spółki, która będzie przygotowywała i realizowała nowe projekty.

Tak powstała Spółka Enerco, firma z wyłącznie polskim kapitałem, która od momentu rejestracji w 2005 r. przygotowała kilkadziesiąt projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, z których w latach 2005-2016 oddano do eksploatacji łącznie 10 parków wiatrowych, o łącznej mocy blisko 260MW oraz duży projekt sieci dystrybucyjnej, przyłączonej bezpośrednio do Krajowego Systemu Przesyłowego.

Obiekty te tworzą dziś tzw. Grupę Enerco – skupione niej spółki wytwórcze mają znaczący, bo przekraczający 0,7 TWh rocznie udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych (oze) w Polsce, a jeżeli uwzględni się dwa parki zbudowane przed powstaniem Enerco (łącznie prawie 70 MW), to ponad 1 TWh rocznie. Ponadto w Grupie Enerco funkcjonują utworzone później: spółka serwisowa, zapewniająca pełny zakres obsługi turbin wiatrowych oraz spółka dystrybucyjna odpowiedzialna za eksploatację utworzonego specjalnie na potrzeby naszych parków wiatrowych systemu dystrybucyjnego.

W początkowym okresie działalności Enerco rozwijała też projekty budowy instalacji wytwarzających biogaz, przejęte później do realizacji przez siostrzaną i powiązaną właścicielsko Polską Grupę Biogazową.

Krytyczny 2016 rok

Intuicja założycieli Enerco okazała się słuszna. Świat nadal i coraz szybciej rozwija odnawialne źródła energii. W wielu krajach ich udział w zaspokajaniu potrzeb energetycznych przekracza już 50%, a w niektórych wskaźnik ten zbliża się do 100%. Warto choćby wiedzieć, że nasi sąsiedzi, Niemcy w 2020 r wprowadzili do swoich sieci elektroenergetycznych znacznie więcej energii z instalacji oze niż wyprodukowały w Polsce wszystkie istniejące źródła konwencjonalne i odnawialne. Boom na oze trwa nie tylko w Europie, ale na wszystkich kontynentach!

Niestety w Polsce w 2016 r podjęto decyzje, które zahamowały na lata rozwój energetyki wiatrowej. Enerco zmuszona została w tej sytuacji do rewizji swoich planów rozwojowych. Odkładając realizację projektów wiatrowych na lepsze czasy – a że one kiedyś nadejdą to nie ma wątpliwości – przystąpiono do poszukiwania nowych obszarów działalności i opracowania nowej strategii rozwoju, koncentrującej się nie tylko na sprawach wytwarzania, ale także obrotu energią i dostarczania jej do odbiorców końcowych.

Teraźniejszość i przyszłość

Aktualnie w Enerco prowadzone są intensywne prace nad rozwojem projektów w zakresie budowy farm fotowoltaicznych o dużej mocy. Jesteśmy też zaawansowani w rozwijaniu nowoczesnych narzędzi dedykowanych do handlu energią pomiędzy podmiotami ją wytwarzającymi i konsumującymi. Mamy tez inne plany, które niebawem powinny przybrać konkretniejsze formy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy

Lista i mapa zrealizowanych parków wiatrowych