Projekty PV

Spółka Enerco powstała w 2006 r. w celu przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie energetyki odnawialnej. Od tego momentu Zespół Enerco zdobywał unikalną wiedzę i doświadczenie w kluczowych kwestiach związanych z realizacją projektów wiatrowych, biogazowych oraz PV.

Jeszcze przed powstaniem Spółki, jej założyciele i właściciele zrealizowali budowę pierwszego dużego projektu wiatrowego w Polsce – Farmy Wiatrowej Cisowo o mocy 20 MW, która zaczęła produkcję w 2001 r. W kolejnych latach Enerco przygotowało szereg projektów parków wiatrowych, z których dotychczas zrealizowano inwestycje o mocy ponad 300 MW. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty Spółki są serwisowane przez spółkę Wind Service należącą do grupy Enerco. W 2007 r. właściciele Enerco zainicjowali działalność Polskiej Grupy Biogazowej. Podmioty wchodzące w skład PGB skupiają się na realizacji i eksploatacji biogazowni rolniczych. Dotychczas w ramach Grupy uruchomiono w Polsce 15 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 16 MW, a kolejnych 8 takich inwestycji znajduje się w trakcie realizacji.

Obecnie Enerco pracuje nad rozwojem projektów fotowoltaicznych w Polsce, poszukując w pierwszej kolejności terenów pod inwestycje wielkoskalowe o mocy powyżej 100 MW o powierzchni rzędu 100-200 ha.

Poszukujemy terenów, które:

  • są terenami rolnymi o klasie gruntów IVa lub gorszej;
  • nie są zadrzewione;
  • nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub są objęte MPZP dopuszczającym lokalizowanie farm fotowoltaicznych;
  • znajdują się poza obszarami chronionymi (Natura 2000, Obszary Chronionego Krajobrazu i inne)

Oferujemy:

  • Umowę dzierżawy na okres 29 lat;
  • Czynsz w wysokości 15.000 zł / ha / rok – od przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci;
  • Czynsz w wysokości 500 zł / ha / rok – od podpisania umowy do przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci.

Zapraszamy do kontaktu: Weronika Banasiak: tel. 667-950-136; wb@enerco.pl