Spółka Enerco została założona przez polskich przedsiębiorców posiadających znaczące doświadczenie w rozwijaniu energetyki odnawialnej, a w szczególności energetyki wiatrowej. Ich celem było stworzenie profesjonalnej grupy deweloperskiej, zdolnej do realizacji projektów inwestycyjnych różnych typów.

Od momentu powstania w 2005 r.  Spółka Enerco zgromadziła unikalne doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji projektów energetycznych, w tym w dziedzinie przygotowywania, prowadzenia i koordynacji procesu inwestycyjnego.  Nasze kompetencje obejmują praktycznie wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego – od wyboru lokalizacji i wstępnych analiz środowiskowo-przestrzennych poprzez opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności i planów biznesowych, montaż finansowy  oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięć Spółka świadczy usługi przede wszystkim na potrzeby grupy kapitałowej, której jest częścią, ale jest także gotowa do realizacji niebanalnych zamówień ze strony innych przedsiębiorców.

Portfolio dotychczas zrealizowanych projektów obejmuje przede wszystkim parki wiatrowe i infrastrukturę przesyłową. W planach inwestycyjnych mieści się energetyka biomasowa, fotowoltaika, układy hybrydowe i magazynowanie energii. Potrafimy także eksploatować istniejące obiekty energetyczne, zarządzać infrastrukturą techniczną, w ścisłej współpracy z OSD i OSP oraz operować na rynku energii.

Zapraszamy do zapoznania się z dokonaniami naszej firmy.