Zrealizowane i eksploatowane projekty

Park Wiatrowy CISOWO

Wybudowany przez założycieli Enerco w 2001 roku.
Pierwszy projekt wiatrowy dużej skali w Polsce.

Dofinansowanie projektu: 
- Grant Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Park położony w okolicy Koszalina, na samym wybrzeżu Morza Bałtyckiego – działa od 2001 roku.
Produkcja energii z turbin Parku od początku jego istnienia przekracza prognozy stanowiące podstawę biznes planu.

Położenie: gmina Darłowo 
Właściciel: Energia Eco Cisowo Sp. z o.o. Sp. k.
Data rozpoczęcia produkcji: 2001 rok
Moc: 20 MW 
Liczba turbin / rodzaj: 10 / Vestas V80

Park Wiatrowy TYMIEŃ

Dofinansowanie projektu: 
- Grant Funduszu Energii Odnawialnej Unii Europejskiej; 
- ​Grant EkoFunduszu; 
- ​Kredyt komercyjny BOŚ Banku; 
- ​Preferencyjna pożyczka NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Park położony w okolicy Koszalina, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego - działa od kwietnia 2006 roku.
Dzięki współpracy Enerco i firmy Vestas turbiny miały zapewniony serwis techniczny.
Produkcja energii z turbin Parku od początku jego istnienia przekroczyła prognozy stanowiące podstawę biznes planu.

Położenie: gmina Będzino i Ustronie Morskie 
Właściciel: EEZ Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia produkcji: kwiecień 2006 rok
Moc: 50 MW 
Liczba turbin / rodzaj: 25 / Vestas V80

Park Wiatrowy WIEKOWICE

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: styczeń 2012 rok
Moc: 25 MW
Liczba turbin / rodzaj: 10 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy JEŻYCE

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Jeżyczki Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: styczeń 2012 rok
Moc: 27.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 11 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy DOBIESŁAW

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia produkcji: styczeń 2012 rok
Moc: 27.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 11 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy BORYSZEWO

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Boryszewo Wind Invest Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia: listopad 2012 rok
Moc: 32.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 13 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy KRUPY

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Krupy Wind Invest Sp. z o.o. 
Data rozpoczęcia produkcji: grudzień 2012 rok
Moc: 17.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 7 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy STARY JAROSŁAW

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Stary Jarosław Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: listopad 2012 rok
Moc: 22.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 9 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy NOWY JAROSŁAW

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: listopad 2012 rok
Moc: 25 MW
Liczba turbin / rodzaj: 10 / GE 2.5 xle

Park Wiatrowy PORZECZE

Położenie: gmina Darłowo
Właściciel: Pękanino Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: styczeń 2014 rok
Moc: 24 MW
Liczba turbin / rodzaj: 16 / GE 1.5 xle

Park Wiatrowy GORZYCA

Położenie: gmina Darłowo i gmina Malechowo
Właściciel: Gorzyca Wind Invest Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: sierpień 2015 rok
Moc: 37.5 MW
Liczba turbin / rodzaj: 15 / GE 2.5-103 oraz GE 2.5-120

Park Wiatrowy USTKA

Położenie: gmina Darłowo i gmina Ustka
Właściciel: Green Power Pomorze Sp. z o. o.
Data rozpoczęcia produkcji: grudzień 2015 rok
Moc: 21 MW
Liczba turbin / rodzaj: 14 / GE 1.5 xle

Infrastruktura przyłączeniowa DARŁOWO

Parki wiatrowe zrealizowane przez Enerco w okolicach Darłowa przyłączone zostały do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego za pośrednictwem specjalnie w tym celu wybudowanej, wspólnej infrastruktury przyłączeniowej. W jej skład wchodzi linia wysokiego napięcia 400 kV, linie 110 kV, stacja transformatorowej 110/400 kV oraz 2 stacji transformatorowych 30/110 kV. Infrastruktura ta powstała w ciągu 1,5 roku w odpowiedzi na odmowę wydania – przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – warunków technicznych przyłączenia dla planowanych Parków, których łączna moc miała sięgnąć 250 MW.  Wspomnianą Infrastrukturę przyłączeniową, zaprojektowano i zbudowano tak, aby przyszłości mogła ona posłużyć przyłączeniu także innych parków wiatrowych – jej łączna przepustowość sięga 340 MW.