Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1924/20

Inteligentna platforma sprzętowa o funkcjonalności pomiarowo-diagnostyczno-sterującej, umożliwiająca efektywne bilansowanie zapotrzebowania z potencjałem wytwórczym w zakresie energii elektrycznej w ujęciu lokalnym.

Beneficjent "ENERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Okres realizacji 2021-2023